Program

XVI Forum Szpitali 19-20.10.2017 r. Poznań

 

19 października - czwartek

 

11:30-11:40

Rozpoczęcie konferencji

11:40-13:50

I sesja - Zdrowie w sieci – krajobraz systemu opieki zdrowotnej w nowej rzeczywistości prawnej

Moderatorzy: dr hab. n. med. Szczepan Cofta, Piotr Nowicki, lek. med. Jan Talaga, 

11:30- 12:20 

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - sposoby finansowania

Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia

12:20 - 12:30 

System opieki zdrowotnej po 1 października 2017 r. - co się zmienia?

mec. Agnieszka Pachciarz - Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

12:30- 13:10 

Panel dyskusyjny:

Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ, Agnieszka Pachciarz Dyrektor WOW NFZ, Piotr Pobrotyn, Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Jakub Szulc, ekspert Sektora Ochrony Zdrowia

13:10-13:25 

Być dyrektorem szpitala kiedyś, wczoraj i jutro
Piotr Nowicki, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

13:25 -13:45 

 

 

 

13:45 -14:00 

 

14:00- 14:30 

Perspektywy poprawy jakości w ochronie zdrowia w świetle projektowanej ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta w ochronie zdrowia
Kamil Kosowski, Radca Prawny Supra Brokers S.A.

 

Jak znaleźć dodatkowe finansowanie dla szpitali?
Marek Jarocki, Partner, EY Polska, Marta Dominiak-Sporna, Menedżer, EY Polska

 

Przerwa obiadowa

14:30-17:30

II sesja - Szpital okiem Naczelnego Lekarza

Moderatorzy: dr hab. med. Szczepan Cofta, dr n. med. Konrad Jarosz

14:30-14:50

Ekonomiczne aspekty gospodarki lekiem w szpitalu z uwzględnieniem zmian w finansowaniu
Artur Fałek – Ekspert, Kancelaria Doradcza Rafał Janiszewski, Boehringer Ingelheim

14:50-15:05

Klebsiella Pneumoniae NDM – alertem dla polskich środowisk medycznych

dr n. med. Tomasz Ozorowski, Przewodniczący Sekcji ds. kontroli zakażeń szpitalnych, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

15:05-15:20

Optymalizacja zaopatrzenia bloku operacyjnego w sterylne instrumentarium chirurgiczne - aspekty organizacyjne i epidemiologiczne 
Maciej Szyfter, Aesculap Chifa 

15:20-15:35

Rok 2017 rokiem dr Władysława Biegańskiego - czego może nas nauczyć? W czym myśli dr Władysława Biegańskiego mogą pomóc w zarządzaniu w służbie zdrowia

dr n. med. Halina Bogusz, Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15:35-15:50

Czy Szpital może się obejść bez ratowników medycznych?
dr n.med. Konrad Jarosz, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie

15:50-16:05

 

16:05-16:20

Architektoniczne rozwiązania nowoczesnego szpitala – przykłady rozwiązań z różnych krajów
dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski, Prezes Archimed Sp. z o.o.

Rentowność a kosztochłonność procedur
dr n. ekon. Magdalena Szumska

16:20-17:30

19:00

Obrady Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

Wieczór św. Łukasza

 

20 października - piątek

 

 

9:00-10:15

III sesja - Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalu klinicznym

Moderatorzy: dr n. med. Przemysław Daroszewski, dr Maciej Sobkowski

9:00-9:15

Kondycja szpitali klinicznych a ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Piotr Bogacz, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Eksploatacyjnych Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

9:15-9:30

Jak okiełznać zatrudnienie w szpitalu klinicznym?

dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

9:30-9:45

Jakiego lekarza ma przygotować podczas studiów szpital kliniczny?

dr hab. n. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

9:45-10:00

Praktyczne zarządzanie harmonogramem pracy personelu medycznego

Eugeniusz Koncewoj, Prezes Zarządu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

10:00-10.15

Przerwa kawowa

 

 

 

 

10:15-11:30

IV sesja - Szpital jako zdrowe środowisko dla pacjentów i pracowników

Moderatorzy: dr hab. med. Maciej Kowalczyk, dr n. med. Krystyna Mackiewicz

10:15-10:30

Szpitalny dress code – jak poprzez politykę ubraniową możemy wpływać na zdrowie pacjentów. Wyzwania polityki ubraniowej w naszych szpitalach

dr n. med. Tomasz Ozorowski, Przewodniczący Sekcji ds. kontroli zakażeń szpitalnych, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

10:30-10:45

Hortiterapia we wspomaganiu leczenia szpitalnego

dr hab. Agnieszka Krzymińska, Kierownik Studium Podyplomowego "Hortiterapia" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

10:45-11:00

(Dobre) praktyki żywienia w szpitalach
dr hab. Paweł Bogdański prof. UM - Kierownik Zakładu Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

11:00-11:30

Panel dyskusyjny: Jaki model opieki farmaceutycznej jest pożądany i możliwy w polskich szpitalach
dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz Kierownik Apteki Szpitalnej SKPP Poznań, dr Anna Kacprzyk, Innovation and Public Affairs Manager Infarma,
dr n. med. Katarzyna Korzeniowska - Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Kardiologii UMP, prof. dr hab. Romuald Ochotny, Oddział Kardiologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

 11:30-11:45

 Przerwa kawowa

11:45-13:05

V sesja - Inwestycje w Szpitalu oraz ich finansowanie

Moderatorzy: dr n. med. Rafał Staszewski, Stanisław Szczepaniak

11:45-12:05

Realizacja inwestycji szpitalnych w praktyce

Marcin Jędrychowski, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. inwestycji "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu"

12:05-12:25

IOWISZ - rok działalności systemu
Jerzy Bójko - Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwo Zdrowia

12:25-12:35

Alternatywa dla tradycyjnego podejścia do inwestycji szpitalnych
Agnieszka Łąkowska, Maciej Tarasiuk, TZMO

12:35-13:05

Panel dyskusyjny - inwestycje
Jerzy Bójko - Z-ca Dyrektora Departamentu Finansów, Budżetu i Inwestycji Ministerstwo Zdrowia, Maciej Jędrychowski- Pełnomocnik Rektora Uniwersytet Jagielloński Kraków, Lesław Lenartowicz - Prezes Centrum Medycznego HCP w Poznaniu, Maciej Sytek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

13:05-13:20

Przerwa kawowa

 

 

13:20 - 15:00

VI sesja - Szpital kliniczny w gąszczu zmian

Moderatorzy: dr n. med. Paweł Daszkiewicz, dr hab. Monika Urbaniak

13:20 - 13:40

Zmiany w zamówieniach publicznych – platforma elektroniczna UZP

Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji

13:40 - 13:55

Ochrona danych osobowych w kontekście wejścia w życie unijnych regulacji

dr Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

13:55-14:10

 

14:10-14:25

Zarządzanie danymi medycznymi w ramach i pomiędzy instytucjami ochrony zdrowia
Piotr Kuskowski, Siemens Healthineers

 Zbudowane systemy bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach a ustawa o jakości

Violetta Matecka, pełnomocnik ds. jakości Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

 14:25-14:45

 

14:45-15:30

Wykład specjalny: Co dyrektorom szpitali może podpowiedzieć biolog i filozof?
dr hab. Maciej Błaszak prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obrady Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych

   * Program może ulec zmianie