Wykłady

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wykładami wygłoszonymi podczas XVI Forum Szpitali w Poznaniu.

 

 1. Krzymińska Agnieszka - Hortiterapia we wspomaganiu leczenia szpitalnego
 2. Maciej Błaszak - Zarządzanie skoncentrowane na ludziach
 3. Marek Jarocki, Michał Wodnicki - Jak znaleźć dodatkowe finansowanie dla szpitali
 4. Paweł Bogdański - (Dobre) praktyki żywienia w szpitalach
 5. Violetta Matecka - Zbudowane systemy bezpieczeństwa pacjentów
 6. Jacek Kryś - Jak okiełznać zatrudnienie w szpitalu klinicznym
 7. Piotr Nowicki - Być dyrektorem szpitala kiedyś, wczoraj i jutro
 8. Tomasz Ozorowski - Klebsiella Pneumoniae NDM – alertem dla polskich środowisk medycznych
 9. Tomasz Ozorowski - Szpitalny dress code – jak poprzez politykę ubraniową możemy wpływać na zdrowie pacjentów. Wyzwania polityki ubraniowej w naszych szpitalach
 10. Artur Fałek - Ekonomiczne aspekty gospodarki lekiem w szpitalu z uwzględnieniem zmian w finansowaniu
 11. Agnieszka Seredyńska Kondycja szpitali klinicznych a ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
 12. Eugeniusz Koncewoj - Świadome zarządzanie harmonogramem pracy personelu medycznego
 13. Michał Grzymała Kazłowski - Architektoniczne rozwiązania nowoczesnego szpitala - przykłady rozwiązań z różnych krajów
 14. Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz - Ochrona danych osobowych w kontekście wejścia w życie unijnych regulacji
 15. Jerzy Bójko - IOWISZ - rok działalności systemu

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wykładami wygłoszonymi podczas XV Forum Szpitali w Poznaniu.

 

 1. Andrzej M. Fal - System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajów OECD
 2. Anna Malicka - Humanizacja architektury szpitalnej - pomijany aspekt inwestycji
 3. Beata Sypniewska - Uczmy się na błędach – przykłady z bazy projektów szpitalnych
 4. Danuta Kuncecka - Satysfakcja pracowników a jakość świadczeń na przykładzie grupy zawodowej pielęgniarek w Polsce
 5. Jacek Grabowski - System opieki zdrowotnej i organizacja opieki szpitalnej w Niemczech
 6. Jasinski Z. Czech M. - QIMS Coordinated Care Project
 7. Marcin Kautsch, Mateusz Lichoń- Innowacyjne zamówienia publiczne - korzyściz robieniaczegoś inaczej
 8. Monika Urbaniak - PRAWNE ASPEKTY UPRAWNIEŃ I OGRANICZENIA TERAPII W ŚWIETLEAKTÓW PRAWNYCH I ORZECZNICTWA
 9. Piotr Najbuk - zmiana wyceny świadczeń gwarantowanych – czy świadczeniodawcy mogą coś z tym zrobić?
 10. Szczepan Cofta - Czy to zmierzch ordynatury? Pytania o model działalności medycznej
 11. Szczepan Cofta - Doświadczenie granic terapii - wyzwanie codziennej praktykilekarskiej
 12. Violetta Matecka - Jak mierzyć satysfakcję pacjentów
 13. Krzysztof Nyczaj - Udostepnianie Elektronicznej Dokumentacji
 14. Katarzyna Kowalska - KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA - DOS
 15. Małgorzata Iwanicka-Michalowicz - Fundusze Unii Europejskie
 16. Mariola Dwornikowska-Dabrowska - Finansowanie swiadczeń
 17. Radosław Radom - Zarzadzanie Ryzykiem Klinicznym
 18. Tomasz Fraczek - Efektywne zarządzanie placówką medyczną.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wykładami wygłoszonymi podczas XIV Forum Szpitali w Poznaniu.

 

 1. Aniela Artyńska - Dlaczego warto leczyć ból
 2. Ewa Borek - Dyrektywa transgraniczna
 3. Marcin Kautsch - Szkoła liderów - inwestowanie w średnią kadrę zarządzającą warunkiem poprawy efektywności działania szpitali
 4. Andrzej Kuś - Rachunek kosztów leczenia, a zalecenia określone w nowym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
 5. Natalia Kuźniak, Izabela Cienkus - Dobre praktyki zarządzania projektami
 6. Adam Maciejczyk - Pakiet Onkologiczny - pierwsze miesiące doświadczeń
 7. Violetta Matecka - Zdarzenie niepożądane i ich oddziaływania na praktykę medyczną
 8. Małgorzata Majer - Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej
 9. Magdalena Nadstawna, Rafał Kmiecik - Co nowego niesie z sobą aktualizacja normy ISO 9001 w 2015 dla podmiotów medycznych
 10. PIOTR NOWICKI - JAK PRZEPROWADZIĆ RESTRUKTURYZACJĘ
 11. Agnieszka Pachciarz - Czy mamy za dużo podmiotów tworzących- struktura właścicielska
 12. Miłosz Piontek - Controlling w Szpitalu Klinicznym
 13. Grażyna Rogala-Pawelczyk - Wyzwania pielęgniarstwa
 14. Tomasz Solecki - Udar Mózgu - opłaca się o nim mówić
 15. Marek Wesołowski - Efektywność ekonomiczna

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wykładami wygłoszonymi podczas XIII Forum Szpitali w Poznaniu.

 

 1. Damian Bielawa  - "Monitorowanie list oczekujących -  czysta fikcja?"
 2. Jarosław Boryń   - "Nowoczesny system informatyczny w szpitalu.Doświadczenia szpitala w Grudziądzu"
 3. Szczepan Cofta   - "Współczesne wyzwania w organizacji lecznictwa onkologicznego"
 4. Mariola Dwornikowska - Dąbrowska  - "Controlling personalny w Szpitalu"
 5. Małgorzata Gałązka  - Sobotka - "Pytania o kulturę organizacyjną i styl zarządzania  -  wprowadzenie do dyskusji"
 6. Grzegorz Gielerak - "Kompleksowe podejście do informtyzacji"
 7. Anna Grossmann - "Jak przygotować się na kontrolę NIK i organów założycielskich- uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych"
 8. Ewa Książek- Bator - "Inwestycje w szpitalu"
 9. Karolina Kornblit - "Uprawnienia szpitali w procesie kontroli NFZ"
 10. Krzysztof Kordel  - "Nie tylko pacjent -  o prawach szpitalai personelu medycznego"
 11. Teresa Kruczkowska - "Doskonalenia zawodowe kadr pielęgniarskich"
 12. Teresa Kuziara - "Wyzwania w zarządzaniu kadrą pielegniarską"
 13. Paweł Masiarz - "Informatyzacja ochrony zdrowia.W czym pomoże szpitalom platforma P1"
 14. Jarosław Nakonieczny - "Szpital a dydaktyka - doświadczenia z Niemiec"
 15. Anna Płażewska - "Public Relations w zawodach medycznych - relacje pielęgniarstwa i medycyny"
 16. Wojciech Rakowicz - "Zarządzanie kliniczne w optyce lekarskiej  -  doświadczenia z Wielkiej Brytanii"
 17. Rafał Staszewski - "Kuchenne rewolucje czyli jak karmią w polskich szpitalach"
 18. Monika Urbaniak - "Roszczenia pacjentów -  w kierunku błędu formalnego"
 19. Iwona Wesołowska - "Forma zatrudnienia kadr pielęgniarskich -  umowa o pracę vs.umowa cywilnoprawna"
 20. Marek Wesołowski - "Jak poprawić efektywność kosztową oddziałów zabiegowych"